Registr REPAR je projekt neintervenčního celostátního multicentrického a retrospektivně-prospektivního sběru dat o pacientech léčených růstovým hormonem. Jeho cílem je zejména sběr epidemiologických a klinických dat o pacientech léčených růstovým hormonem a posouzení bezpečnosti a účinnosti růstového hormonu pro jednotlivé diagnózy. Projekt byl inicializován a je realizován pod odbornou záštitou České endokrinologické společnosti ČLS JEP.
 

Odborná garance, kontakt

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.

Projekt REPAR je po odborné stránce garantován Českou endokrinologickou společností ČLS JEP. Institut biostatistiky a analýz s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity, zajišťuje management a další servisní činnosti tohoto projektu. V případě dotazů nebo zájmu o projekt REPAR kontaktuje prosím management projektu nebo helpdesk.

Odborná garance:

prof. MUDr. Václav Hána, CSc. (III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
MUDr. Stanislava Koloušková, CSc. (Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice v Motole, Praha)

Projektový management

Ing. Petr Brabec (Institut biostatistiky a analýz, s.r.o., Brno)

Helpdesk

Helpdesk je linka uživatelské podpory, která je v provozu každý všední den od 8:00 do 16:00 (telefon, e-mail, fax). Profesionální systém distribuce požadavků umožňuje zajistit maximálně rychlou odezvu i u složitých problémů. Na helpdesk se rovněž mohou obrátit osoby a organizace, které se o projekt REPAR zajímají.