Registr REPAR je projekt neintervenčního celostátního multicentrického a retrospektivně-prospektivního sběru dat o pacientech léčených růstovým hormonem. Jeho cílem je zejména sběr epidemiologických a klinických dat o pacientech léčených růstovým hormonem a posouzení bezpečnosti a účinnosti růstového hormonu pro jednotlivé diagnózy. Projekt byl inicializován a je realizován pod odbornou záštitou České endokrinologické společnosti ČLS JEP.
 

Zapojená pracoviště

Do registru REPAR jsou zapojena všechna centra pro léčbu růstovým hormonem v České republice.

Centra pro léčbu růstovým hormonem pro dospělé

Centrum

Kontaktní osoby

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
III. interní klinika VFN a 1. LF UK

Prof. MUDr. Václav Hána, CSc.
MUDr. Mikuláš Kosák

Endokrinologický ústav, Praha

MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
II. Interní klinika
Prof. MUDr. Michal Kršek

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
II. interní klinika

MUDr. Věra Olšovská, Ph.D.
MUDr. Karola Balšíková

Fakultní nemocnice Hradec Králové
2. Interní klinika

Prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.

Fakultní nemocnice Plzeň
Interní klinika

MUDr. Dvořáková Eva
MUDr. Michal Krčma

Fakultní nemocnice Olomouc
III. interní klinika

Doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.

Fakultní nemocnice Ostrava
Interní klinika

MUDr. Dušan Vavroš

Centra pro léčbu růstovým hormonem pro děti

Centrum

Kontaktní osoby

Fakultní nemocnice v Motole
Pediatrická klinika

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
Doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.
Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc.
Doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
MUDr. Stanislava Koloušková, CSc.
MUDr. Barbora Obermannová

Endokrinologický ústav, Praha

MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.
MUDr. Božena Kalvachová, CSc.
MUDr. Ivana Čermáková

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV

MUDr. Eva Al Taji, Ph.D.

Nemocnice České Budějovice
Dětská klinika

MUDr. Jindřich Čížek

Fakultní nemocnice Brno
II. Dětská klinika

MUDr. Dana Novotná, Ph.D.
MUDr. Olga Magnová

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Dětská klinika

MUDr. Ivana Plášilová
MUDr. David Neumann, Ph.D.

Fakultní nemocnice Ostrava
Dětská klinika

MUDr. Jana Černá
MUDr. Jiří Strnadel

Fakultní nemocnice Olomouc
Dětská klinika

Doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
MUDr. Darina Aleksijevič

Fakultní nemocnice Plzeň
Dětská klinika
MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D.

Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
Dětská klinika IPVZ

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.