Registr REPAR je projekt neintervenčního celostátního multicentrického a retrospektivně-prospektivního sběru dat o pacientech léčených růstovým hormonem. Jeho cílem je zejména sběr epidemiologických a klinických dat o pacientech léčených růstovým hormonem a posouzení bezpečnosti a účinnosti růstového hormonu pro jednotlivé diagnózy. Projekt byl inicializován a je realizován pod odbornou záštitou České endokrinologické společnosti ČLS JEP.
 

Výsledky a publikace

Registr REPAR je ve fázi iniciálního sběru dat. První analýzy a publikace budou zveřejněny po jejím skončení.

Pravidla pro využití dat klinického registru REPAR pod záštitou ČES ČLS JEP (80 kB)